Status:

Malnes, Raino

Raino Malnes er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, professor II ved Forsvarets Høgskole og forskningskoordinator ved Centre for the Study of Mind in Nature (CSMN). Han har skrevet en rekke bøker om tema fra internasjonal politikk og politisk teori.