Mine dannelsesagenter_forside
Pris:
349.00
Førpris: 399.00
ISBN:
9788282655835
Status:
Utgitt år:
2021
Sideantall:
576
Innbinding:
Heftet
5
ISBN: 9788282655835
Status: I salg

Rune Slagstad

MINE DANNELSES­AGENTER

EN POLITISK IDÉHISTORIE

«En bok å bli klok av. Rune Slagstad er den perfekte dannelsesagent: belest, morsom og fri i tanken.»

Mímir Kristjánsson, Årets beste bøker, KLASSEKAMPEN

Rune Slagstad har i de siste femti årene etablert seg som en av Norges mest innflytelsesrike offentlige intellektuelle. Med innsikt, vidd og originalitet har han preget en rekke store debatter i norsk samfunnsliv. Som få andre har han kastet seg ut i polemisk strid, men alltid for å bidra til meningsbrytning og styrke fundamentet i vår politiske og demokratiske kultur.

Mine dannelsesagenter møter vi personer Rune Slagstad har debattert med og/eller portrettert – de har alle på forskjellig vis formet hans tenkning. Det er marxister og feminister, filosofer og teologer, kunstnere og aktivister, politikere og historikere, journalister og jurister, som har hatt dannende betydning for hans offentlige virke siden det tidlige 1970-tall. Via 99 kapitler tegner han et personlig farget portrett av en intellektuell epoke i norsk historie.

Rune Slagstad har tidligere vært professor i ulike disipliner og er nå tilknyttet Institutt for samfunnsforskning i Oslo.

Terningkast6_40x41.jpg«Disse små skriftstykkene er en fryd å lese. […] en på alle vis helstøpt og moderne politisk idéhistorie.»

Anders Neraal, Bok365

«Denne boka er personleg utan å vere påtrengjande, og ho er meisterleg skrudd saman. I 99 fasettar legg Slagstad fram inntrykk og lesingar av norsk og vestleg kultur. […] kan takast fram på nytt og på nytt og vil opplyse det vi opplever. Ho kan brukast som ei moderne lesebok for vaksne til jamleg kontemplasjon. […] Å sjå dei 99 særskilde personlegdomane saman gjer at mangt eit lys ein ikkje før såg, går opp for ein. […] Boka er ei danningsreise. Gjennom 575 sider vert vi aldri avskrekka, lesinga er aldri keisam, og vi lærer å setje saman inntrykk til nye samanhengar Slagstad fører oss fram til.»

Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, DAG OG TID

«’Mine dannelsesagenter’ er en bok man kan føle seg dum av å lese. Ikke fordi den er utilgjengelig, men fordi den minner leseren på hvor mye han burde ha kunnet og hvor mye han skulle ha lest. Men hvis man legger bort mindreverdighetskompleksene, ansporer boka både til videre lesning, tenking og diskusjon. I så måte er Rune Slagstad den perfekte dannelsesagent.»

Mímir Kristjánsson, KLASSEKAMPEN

«I flaumen av memoarbøker og sjølvbiografiar kan ein stundom drøyma om ein sjølvbiografi som ikkje nemner ordet 'eg', og som handlar berre om det hovudpersonen har sett, høyrt og lese. Rune Slagstads Mine dannelsesagenter nærmar seg eit slikt ideal. Undertittelen på boka er 'En politisk idéhistorie'. Det er ein god tittel, både fordi boka portretterer personar frå tidleg 1800-tal og heilt opp til Thunberg, og fordi den speglar kva som har vore sentrale debattar i dei 50 åra artiklane stammar frå. […] Dei 99 artiklane gir lettfatteleg og presis innføring i ei rekke fag og disiplinar, via enkeltpersonar. Her er verkeleg noko å lære for den som søkjer kunnskap og danning. Men skulle eg velja meg ein 'dannelsesagent' i alt dette, er det ikkje utenkeleg at valet fall på Rune Slagstad sjølv.»

Jan Inge Sørbø, VÅRT LAND

«Det er aldri keisamt å lesa Slagstad. Han auser av rike kunnskapskjelder, og når dette går saman med eit spenstig og syntetiserande blikk, må resultatet bli godt over gjennomsnittet. […] ei bok som dei fleste vil ha glede av, inkludert samfunnsinteresserte Dagen-lesarar.»

Lars Gaute Jøssang, DAGEN

«På sitt beste er Slagstad en idéhistoriker som evner å trekke linjer, sammenlikne og syntetisere stoffet på måter som får leseren til enten å se noe nytt ved en intellektuell skikkelse eller å se noe man tidligere bare har fornemmet som karakteristisk ved et forfatterskap. […] nok en solid utgivelse fra Slagstad, som jeg har hatt stor glede av å lese og lært mye av.»

Lars Bugge, AGORA

«[…] ingen mangel på ting å begeistres over i denne massive katalogen over mennesker og ideer som har bidratt til å forme vår samtid. En slås av den tematiske allsidigheten og perspektivmangfoldet hos Slagstad. Som kritiker melder jeg pass når det kommer til noen av temaene, der er det nesten ikke den ting jeg vet, som min skolekamerat sa det. Men Slagstads formidlingsglede gjør egen uvitenhet lettere å bære. Så har man lært noe nytt i dag også. Men i de tilfeller hvor jeg kan noe om den tenkeren som presenteres, blir jeg ofte slått av hvor elegant presist et komplisert meningsinnhold og en nødvendig kontekst formidles, hvilken skarpskodd betrakter og formsikker formidler Slagstad er.»

Ivar Bakke – man of letters

«Vi blir klokere av å lese Rune Slagstad. Han krever noe av sine lesere; at vi tenker. Heldigvis gjør ikke det vondt!»

Jørn-Kr. Jørgensen, BOKSTAVER.NO

Forfatter(e)