Status:

Mønnesland, Svein

Svein Mønnesland, født 1943 i Skien. Professor i slaviske språk, Universitetet i Oslo. Har engasjert seg i baltisk kultur og har utgitt flere bokverk på norsk. Under krigene etter Jugoslavias oppløsning var han en viktig stemme i norske medier for økt forståelse av hva som egentlig foregikk.