Mudde45
Status:

Mudde, Cas

Cas Mudde er en av verdens fremste forskere på populisme, ekstremisme og høyreradikalisme, og har blant annet mottatt Rokkan-prisen for sine komparative studier. Blant hans bøker er Racist extremism in Central & Eastern Europe (2005), Populist Radical Right Parties in Europe (2011), The Populist Radical Right: A reader (2011), Populism. A Very Short Introduction (2017) og The Far Right in America (2018). Populisme, skrevet sammen med Cristobal Kaltwasser, kom på norsk i 2019 på Dreyers forlag. Cas Mudde er professor ved universitetet i Georgia, USA. Han er også tilknyttet Senter for ekstremismeforskning (C-Rex) ved Universitetet i Oslo.

Foto: Frankie Fouganthin