227
ISBN:
9788282650083
Status:
4
ISBN: 9788282650083
Utgivelsesår: 2011
Status: Utsolgt
Sideantall: 502
Innbinding: ib

Halvor Tjønn

MUHAMMED

"Halvor Tjønns bok gir et viktig og tungtveiende tilskudd til den sparsomme litteraturen om muslimske tradisjoner som finnes på norsk. […] Tjønn har gitt både troende og ikke-troende en solid nistepakke på reisen tilbake i tiden, som kan bli utgangspunktet for en reise fremover i modenhet og toleranse.” Trond Berg Eriksen, Morgenbladet
 

Muhammed er historien om hvordan de eldste arabiske historikerne framstilte religionsstifteren og profeten Muhammed. Deres historieskriving var basert på fortellinger gitt av mennesker som levde samtidig med Muhammed.

Halvor Tjønn har hentet fram Ibn Ishaqs, al-Tabaris og al-Waqidis framstillinger fra 700- og 800-tallet. Her får vi fortellingen om Muhammeds barndom og ungdom i Mekka, utvandringen til Medina i 622, erobringen av Mekka og hans liv fram til han døde i 632.

Muhammed skildres gjennom de eldste arabiske kildene, som forkynner og som krigerprofet. Leseren blir med på de mange krigstoktene han foretok og slagene han deltok i, og man ledes gjennom beretningene om fordrivingen av jødene fra Medina og om kvinnene i Muhammeds liv.

Er så bildet som tegnes av Muhammed sant i historisk forstand? Historievitenskapelig er det neppe det. Vi sitter bare igjen med beretninger fra Muhammeds tilhengere, ikke fra hans motstandere. Ibn Ishaq, al-Tabari og al-Waqidi ønsket gjennom sine verk å bære vitnesbyrd om islams sannhet og om Muhammeds kall. De formet det bildet av Muhammed som er blitt det rådende i den muslimske verden, og som siden er blitt gjenfortalt av generasjoner etter generasjoner av islamske lærde.

Ikke minst i dag spiller bildet de eldste muslimske historikerne skapte av Muhammed, en viktig rolle for muslimer verden rundt.

Denne boken er sentral lesning for alle som ønsker å forstå betydningen av Muhammed-skikkelsen for dagens muslimer – og dermed også for vårt vestlige samfunn.