Muhammed
Pris:
288.00
Førpris: 329.00
ISBN:
9788282651431
Status:
Utgitt år:
2016
Innbinding:
Innbundet
5
ISBN: 9788282651431
Status: I salg

Halvor Tjønn

MUHAMMED

PROFET OG KRIGER

Denne boka er en forkortet utgave av Muhammed – slik samtiden så ham fra 2011. Boka er utstyrt med et nytt forord av forfatteren.

Muhammed er historien om hvordan de eldste arabiske historikerne framstilte religionsstifteren og profeten Muhammed. Deres historieskriving var basert på fortellinger gitt av mennesker som levde samtidig med Muhammed.

Halvor Tjønn har hentet fram Ibn Ishaqs, al-Tabaris og al-Waqidis framstillinger fra 700- og 800-tallet. Her får vi fortellingen om Muhammeds barndom og ungdom i Mekka, utvandringen til Medina i 622, erobringen av Mekka og hans liv fram til han døde i 632.

Muhammed skildres gjennom de eldste arabiske kildene, som forkynner og som krigerprofet. Leseren blir med på de mange krigstoktene han foretok og slagene han deltok i, og man ledes gjennom beretningene om fordrivingen av jødene fra Medina og om kvinnene i Muhammeds liv.

Er så bildet som tegnes av Muhammed sant i historisk forstand? Historievitenskapelig er det neppe det. Vi sitter bare igjen med beretninger fra Muhammeds tilhengere, ikke fra hans motstandere. Ibn Ishaq, al-Tabari og al-Waqidi ønsket gjennom sine verk å bære vitnesbyrd om islams sannhet og om Muhammeds kall. De formet det bildet av Muhammed som er blitt det rådende i den muslimske verden, og som siden er blitt gjenfortalt av generasjoner etter generasjoner av islamske lærde.

Ikke minst i dag spiller bildet de eldste muslimske historikerne skapte av Muhammed, en viktig rolle for muslimer verden rundt.

Forfatter(e)