Myhr45
Status:

Myhr, Håkon Breivik

Håkon Breivik Myhr, f. 1971. Manglerud-gutt og speider, bor på Nesodden. Utdannet lærer, har jobbet som støttepedagog i barnehage. Ungdomsgruppa DNT/OOT 1986-1990; styremedlem, turleder m.m.  Registreringsjobber for markagruppa i Østlandske Naturvernforening (NOA) 1987–1990. Dugnadsmiljøet på Smedmyrkoia 1980- og 1990-tallet, Tømtehyttene og Sellanrå på 2000-tallet og på Øvresaga og Bøvelstad fra 2011. Områdeleder Krokskogen Sør for Rutegruppa i DNT Oslo og Omegn 2010–2016. Bidro til Historien bak DNT-hyttene i Oslomarka (Halbo 2013). Aktiv bruker av stiene og hyttene i Marka.