Status:

Mykland, Knut

Knut Mykland var professor i historie ved Universitetet i Bergen fra 1957 til 1987. Han arbeidet hovedsakelig med norsk historie og verdenshistorie i perioden 1500–1815. Mykland var blant annet redaktør for Cappelens Norgeshistorie i femten bind der han skrev bind 7 Gjennom nødsår og krig 1648–1720 (1977) og bind 9 Kampen om Norge 1784–1814 (1978). Han var også redaktør for Cappelens Verdenshistorie (bind 1–20), der han skrev bind tretten Revolusjonstid og Napoleonstid (1985).