Nasjonalisme_forside
Pris:
218.00
Førpris: 249.00
ISBN:
9788282654395
Status:
Utgitt år:
2018
Innbinding:
Heftet
5
ISBN: 9788282654395
Status: I salg

Øyvind Østerud

NASJONALISME

Nasjonalisme har i to hundre år vært en av den moderne verdens mest innflytelsesrike og politisk eksplosive ideer. Den har blitt forbundet med frigjøring fra undertrykkelse, demokrati og uavhengighet, men også med intolerante bevegelser på ytre høyre fløy som vil stenge grensene og ofte idealisere en fjern storhetstid.

Nasjonalisme dukker opp som begrep med den franske og den amerikanske revolusjonen. I Norge blir 1800-tallet forbundet med en nasjonsbyggende fase som kulminerer i 1905. Nasjonalisme ble knyttet til nasjonal enhet, identitet, frihet og autonomi. Nasjonalisme har siden endret betydning og fulgt ulike politiske konjunkturer. Under den kalde krigen var kommunister og liberale skjønt enige om at nasjonalisme var et tilbakelagt stadium, men etter Berlin-murens fall fikk nasjonalismen igjen stor betydning

I Nasjonalisme viser Østerud hvordan vi kan forstå, kartlegge og forklare dette omstridte og sammensatte fenomenet.

Boken er en oppdatert og revidert utgave av Hva er nasjonalisme? fra 1994.

«Øyvind Østerud demonstrerer imponerende oversikt over nasjonalismens historie, og ikke minst begrepets mange betydninger. […] med kyndig hånd leder Østerud oss gjennom de mange motstridende idealer og politiske programmer som er blitt oppsummert med samme ord.»

Ola Innset, KLASSEKAMPEN

«Professor Øyvind Østerud har skrevet en ytters innsiktsfull bok om et begrep med sprengkraft. [...] Østeruds bok gir gode rammer for å forstå hvorfor det nasjonale er på fremmasj – ikke minst som en reaksjon på det internasjonale.»

Sven Chr. Stenvaag, FINANSAVISEN

Forfatter(e)