Naturfilosofi_liten
Pris:
218.00
Førpris: 249.00
ISBN:
9788282654227
Status:
Utgitt år:
2018
Innbinding:
Heftet
5
ISBN: 9788282654227
Status: I salg

Sigurd Hverven

NATURFILOSOFI

terningkast5_40x35.png«Gjør filosofi great again. [...] Er man nysgjerrig nok, er det fascinerende å følge Hverven gjennom hans forståelse av måter å forholde seg til naturen på. [...] at prosessene i naturen, ikke bare mennesker, har en egenverdi. Dette er en av mange innsikter Hverven bidrar med i denne tankevekkende boka.»

Fredrik Wandrup, DAGBLADET

Har en ku egenverdi? Er det galt å utrydde blåhvalen? Dette er noen av spørsmålene som besvares i Sigurd Hvervens bok. Boken introduserer naturfilosofi for et bredt norsk publikum.

I et tilgjengelig språk tas leseren til kjernen av tenkningen til kjente navn som Peter Singer og Arne Næss. I tillegg introduseres mindre kjente filosofer, som Holmes Rolston, for første gang på norsk.

Singer og andre mener det kun er individer som teller i etikken. Hverven forsvarer en mer helhetlig miljøetikk: Hele det levende felles­skapet på jorda har egenverdi. Men dersom naturen er verdifull i seg selv, hvordan skal en slik tanke omsettes i praksis?

Boken undersøker også hvordan ulike natursyn er styrende for våre praksiser overfor, og moralske vurderinger av, naturen. Hverven viser begrensningene ved et menneskesentrert syn på verden, der naturen betraktes som en samling «ressurser». Tenkemåten hjemsøkes av spøkelser fra 1600-tallets naturvitenskap.

Hverven tar til orde for å anerkjenne at naturen rommer mange ulike verdifulle livsprosjekter, som mennesker bør respektere. Naturen er full av liv, den består ikke bare av mekaniske ting.

Boken er skrevet for å kunne leses av folk som ikke har studert filosofi, og et mål med boken er å etablere «naturfilosofi» som navnet på den typen tenkning boken tar til orde for.

«Sigurd Hvervens ‘Naturfilosofi’ er filosofiboken du kan like, selv om du kjedet deg på Exphil. […] Naturfilosofi tar sin leser befriende alvorlig. Boken drukner ikke i sjargong, men hakker heller ikke opp teoriene til det banale. I blandingen av det personlige og det abstrakte, høykultur og lavkultur, minner faktisk boken om Arne Næss’ ‘Livsfilosofi’. Begge bøkene deler en slags jordnær stil, fjernt fra den provokative og eller den aktivistiske, som tillater Hverven å gli lett og ledig fra Strømsgodsets seriegull til pliktetikken og så videre til Knausgård. Dette fullstendige fraværet av snobberi gjør boken overbevisende. Leseren blir vennlig og åpent innstilt til det radikale tankegodset. […] Flere kan nok skrive bok om miljøfilosofi, men få klarer å skrive den så genuint oppriktig og troverdig. Med sin stil, sørger Hverven for at leseren ikke faller av, men hele tiden inviteres til å tenke med boken. Og for det, er boken svært lesverdig.»

Arvid Folke Järnbert, UNIVERSITAS

«Boka er en velskrevet og lettlest innføring i hvordan filosofien kan bidra til å tenke nytt om menneskets forhold til naturen. [...] Boka Naturfilosofi argumenterer overbevisende for at filosofien har viktige bidrag å gi i diskusjonen om hvorfor vi mennesker bør tillegge naturen større verdi, og at dette er en nødvendig del av de endringene som skal til for å håndtere miljøproblemene vi står overfor.»

Bård Lahn, Klima, CICEROs magasin om klimaforskning

«Det er en perle av en bok, synes vi.»

Infinitums årsrapport 2017

Forfatter(e)