299
Pris:
375.00
Førpris: 429.00
ISBN:
9788282650755
Status:
4
ISBN: 9788282650755
Utgivelsesår: 2013
Status: Utsolgt
Sideantall: 297
Innbinding: ib

Sverre Grimstad

NORDMARKA I NORD

«Er du på jakt etter ny innsikt om kjente trakter i Marka? Er du interessert i Markas kulturhistorie, eller er du mer typen som liker de lange turene til Markas høyeste topper? I alle tilfeller er det gode sjanser for at denne boken treffer. […] både spennende og leservennlig.»

Marianne Reusch, SNØ & SKI

Denne boken starter med fortellinger fra den nordlige delen av Nordmarka, helt opp til Mylla. Vi får historiene fra 1700-tallet om Sørkedalsgodset og hvordan godsets vestgrenser mot ringerikingenes allmenning, ble til. Det skjedde ikke uten dramatikk.

Deretter drar vi til Krokskogen, med beretninger om seterdrift, om spektakulære turer i spennende terreng og om finnenes bosetting her.

Boken har nytt, kulturhistorisk stoff fra Løvenskiold Skogs arkiver, blant annet gamle driftskart fra 1880-årene, som ikke vært publisert før. Bærums Verk og områdene som sogner til Lommedalen er også omtalt i boken.

Dette er forfatterens femte bok om områdene Nordmarka og Krokskogen, og til denne boken har han også laget et kart som skisserer hvor de gamle grensesteinene til Sørkedalsgodset kan finnes. Noen av merkesteinene er foreløpig ikke funnet, så her kan man få ideer til egne, spennende oppdagelsesturer i marka.

Presse

Forfatter(e)