241
Pris:
349.00
Førpris: 399.00
ISBN:
9788282650205
Status:
5
ISBN: 9788282650205
Utgivelsesår: 2011
Status: I salg
Sideantall: 369
Innbinding: ib

Sverre Grimstad

NORDMARKA OG HAKADALEN

«Dette er virkelig blitt en murstein av en markabok på hele 369 sider, som vi markainteresserte kan fryde oss over. […] Etter min oppfatning har Sverre Grimstad også denne gangen lykkes i å formidle Nordmarkshistorien på en fortreffelig måte, og vi venter spent på fortsettelsen.»

Gunnar Kaspersen, Snø & Ski

Denne boken inneholder spennende historie fra den nordøstlige delen av Nordmarka. Det er virksomheten ved Hakedals Verk som har preget dette området opp gjennom tidene, først som jernverk, senere som en skogs- og jordbruksbedrift. Skogen var svært verdifull, og fløting, særlig gjennom Jæringsvassdraget, var viktigste utdriftsmåte, noe som er nøye beskrevet i boken.

Det oppsto også mange grensetvister i denne delen av marka. Boken gir en grundig innføring i utviklingen av disse tvistene, hvor grensene går i dag og hvor grensemerkene fortsatt kan finnes i terrenget.

Nordmarka og Hakadalen er Sverre Grimstads fjerde bok om de forskjellige delene av Nordmarka. Tidligere har han kommet med Krokskogen på kryss og tvers (2005), Nordmarka. Merker og mysterier (2008) og Nordmarka og Maridalen (2010). Neste år kommer den siste boken, Nordmarkas yttergrenser. Til sammen utgjør disse bøkene over tusen sider kulturhistorie fra hele Nordmarka, med mye nytt stoff som ikke er publisert tidligere. Uunnværlig for de virkelige markaentusiastene!

Presse

Forfatter(e)