Omslag Nordmarkshistorier
Pris:
393.00
Førpris: 449.00
ISBN:
9788282651400
Status:
Utgitt år:
2015
Sideantall:
236
Innbinding:
Innbundet
5
ISBN: 9788282651400
Status: I salg

Sverre Grimstad

NORDMARKS­HISTORIER

25 kapitler nordmarkshistorie. Sverre Grimstad tar oss med på elgjakt med godseieren, tjuvjakt og fiske, og forteller hvor Slottets juveler ble gjemt for nazistene. Ett kapittel viser skogsveienes utvikling.

Nordmarka inneholder alt en naturinteressert kan ønske seg. Dype skoger, blinkende vannspeil, fossende vassdrag, rikt fiske, variert plante- og dyreliv, høye topper, så mye bær og sopp du kan ønske deg, gamle boplasser og en spennende kulturhistorie.

På 1800- og 1900-tallet var ulovlig jakt og fiske ofte en forutsetning for å overleve på mange plasser som ikke hadde eget terreng i marka. Dette fikk skje i lønndom – så sant ulovlighetene ikke ble oppdaget av grunneiere eller øvrigheta. Bare hvis noen ble tatt og det ble reist straffesak, kunne det komme frem opplysninger om hva som hadde skjedd. Ellers ble slike saker bare omtalt i en indre krets, blant karer man stolte på og som kunne holde tett. Bygdesamfunnet vernet om sine egne. I denne boken har forfatteren hatt tilgang til Løvenskiolds arkiver, offentlige arkiver og snakket med folk i Hole, Ringerike, Jevnaker, Hadeland og Hakadalen. Det har gjerne vært eldre karer som har hatt litt å fortelle om noe de selv har vært med på. Fortellingene vil nå ikke gå i glemmeboken, men være tilgjengelige for fremtidige generasjoner.

I tillegg inneholder boken historier om Nordmarkas eiere opp gjennom tidene, gamle grenseganger, om krigens innvirkning på Sørkedalen og Nordmarka, skogsveienes utvikling og en skildring av Ivar Formos siste tur gjennom Nordmarka.

«I det hele tatt skal vi som setter pris på friluftsliv i Marka være glad for all den innsatsen Sverre Grimstad har lagt i å gjøre fortiden levende for oss. De tallrike timene forfatteren har brukt til å granske arkiver og deretter lete etter spor av det han har lest om, kommer oss til del når han beretter om det. Grimstad skriver solid bruksprosa, nøkternt og med kjærlighet til stoffet.»

Henrik Munthe, SNØ & SKI

«Jeg gledet meg stort til å lese denne boken, og for å slå det fast med en gang. Jeg ble heller ikke denne gangen skuffet.  Det er stor spennvidde i de små og store historier som er omtalt. Fra de helt store linjer, der tema blir belyst fra 25 tusen meters høyde, til historier som forteller om de minste detaljer, en vanskelig variasjon i en bok. Historiene lever sitt eget liv, så for denne boken blir det hele mere spennende med en slik variasjon.  Det er stoff i denne boken som nok er ny kunnskap for den mest ihuga markakjenner og historier som er spennende for den nye leser av markalitratur.»

Nordmarkanord.com

Forfatter(e)