Omslag_ped
Pris:
393.00
Førpris: 449.00
ISBN:
9788282655552
Status:
Utgitt år:
2021
Innbinding:
Heftet
5
ISBN: 9788282655552
Status: I salg

Hein Berdinesen (red.)

NY PEDAGOGISK PRAKSIS

EKSEMPLER PÅ PRAKSISORIENTERT FORSKNING I FAGFORNYELSEN

«På en pregnant og bekreftende måte gir den en god innføring i sider ved den nye lærerutdanningsreformen fra 2017 og revisjonen av læreplanen for skoleverket kalt ‘Fagfornyelsen’, som trådte i kraft høsten 2020. Boka er oppdatert og opplysende. Den er praksisnær og forskningsbasert.»

Bård Hauge, DAGEN

Høsten 2017 ble grunnskolelærerutdanningen omgjort til en femårig mastergradsutdanning. Målet er en forskningsbasert tilnærming i undervisningen som gir bedre forutsetninger for en kunnskapsbasert praksis. Det er nå et krav at lærerstudenten skal få inngående kunnskap om relevant forskning og vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk, slik at fremtidens lærere bidrar aktivt i skoleutvikling og i videreutvikling av læreryrket.

Lærerstudenten må i tillegg forholde seg til den nye læreplanen kalt «Fagfornyelsen», som trådte i kraft i skolene fra høsten 2020. Fagfornyelsen stiller nye krav til lærerutdanningen, spesielt ved innføringen av de tre tverrfaglige emnene demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring og bærekraftig utvikling. Denne antologien er skrevet med formål om å bringe sammen kravet om profesjonsrettet forskning med kravene fra Fagfornyelsen. Alle bidragene er dermed eksempler på praksisrettet forskning innen rammene til Fagfornyelsen.

Bidragsyterne er ansatte i lærerutdanningen, og bidragene dekker flere fag. Dette gjør at antologien kan anvendes i flere ulike kontekster i lærerutdanningen: Som vitenskapelig referansegrunnlag i masteroppgaver, som utgangspunkt for diskusjoner og arbeidskrav i de ulike fagene, og som veiledende fagartikler for praktiserende lærere som har profesjonsutviklingsstipender.

Forfatter(e)