Nystad45
Status:

Nystad, Jens Fredrik

Jens Fredrik Nystad (f. 1949) er samfunnsgeograf. Han har erfaring fra høyere undervisning, forskning og offentlig planlegging og forvaltning. Nystad har en mangesidig faglitterær produksjon bak seg og har skrevet både fag- og lærebøker, samt barnebøker. Han har også vært hovedredaktør for flere større kunnskapsverk (leksika). I tillegg har han vært redaktør for PLAN, som er Norges ledende fagtidsskrift innen byplanlegging og regional politikk.

Foto: Birte Nystad Magnussen