Østerudlite
Status:

Østerud, Øyvind

Øyvind Østerud (f. 1944) er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet mye om demokrati, styreformer, geopolitikk, internasjonale konflikter, staten og nasjonalisme. Han har blant annet skrevet Utviklingsteori og historisk endring (1978), Det moderne statssystem og andre politiske-historiske studier (1987), Statsvitenskap. Innføring i politisk analyse (1991), Globalisering og nasjonalstaten (1999) og Hva er krig? (2009).

Foto: Elin Fugelsnes