Pris:
198.00
ISBN:
978291004365
Status:
1
ISBN: 978291004365
Utgivelsesår: 1996
Status: Ukjent
Sideantall: 93
Innbinding: h

Torben Hangaard Rasmussen

ORDEN OG KAOS

Boken tar for seg en mindre ansett side ved barns lek, nemlig det kaotiske og voldsomme.

Boken tar for seg en mindre ansett side ved barns lek, nemlig det kaotiske og voldsomme. Barn viser stor evne til orden og system i leken, men også forvirringen, bråket, voldsomheten og risikoen er viktig og lystbetont. Forfatteren viser at både orden og kaos har sin plass i leken. Boken henvender seg til lærere i førskole og grunnskole, psykologer og andre som interesserer seg for barns lek. Har litteraturliste, delvis kommentert.