Orning45
Status:

Orning, Hans Jacob

Hans Jacob Orning (f. 1965), er dr.art. og profess or i historie ved Universitetet i Oslo. Hans doktoravhandling omhandler kongens rolle i det norske høymiddelaldersamfunnet. Han har ledet flere forskningsprosjekter og har skrevet en rekke akademiske og populærvitenskapelige bøker om norsk og europeisk middelalder. Han er fast skribent i avisen Klassekampen.

Foto: Olaf Christensen