Oslos 11 byer_omslag
Pris:
288.00
Førpris: 329.00
ISBN:
9788282651387
Status:
Utgitt år:
2015
Innbinding:
Innbundet
5
ISBN: 9788282651387
Status: I salg

Leif Gjerland

OSLOS ELLEVE BYER

HISTORIEN OM EN BYUTVIKLING

En lett tilgjengelig og underholdende innføring i Oslos historie. Aftenpostens faste oslohistorieskribent trekker frem enkeltepisoder og krefter som har forandret Oslo, og viser sporene de har etterlatt.

Oslos 11 byer radio_600x300.jpg

 

Leif Gjerland deler i denne boken Oslos byutvikling inn i elleve, tydelig atskilte «byer». I Oslo bruker vi gjerne betegnelsene Middelalderby, Havneby, Drabantby og Fjordby. Og ikke minst Hovedstaden; «stad» betyr jo også by.

Noen byer er knyttet til en epoke, gjerne med en ny verditenkning, mens andre «byer» har kommet sammen med geografiske endringer. Vi kjenner ofte til hva som skiller det ene byutviklingstrinnet fra det forrige og det neste. Men hva utløste forandringen? Denne boka ønsker særlig å belyse startpunktene, hvilke enkeltepisoder og krefter som markerte overgangen mot en ny «by».

Bortsett fra Middelalderbyen, er det ingen av Oslos «byer» som helt forsvinner når de med tiden avløses av noe annet og nytt. De fleste fortsetter å utvikle seg, og lever side om side med det som dukker opp. Dette gir byen «årringer», som det burde være lett å se. De ligger rundt oss og venter på å bli oppdaget og gjenkjent. Derfor avsluttes hvert kapittel i boka med tips om hvor det går an å finne spor etter den opprinnelige byen. – God byjakt!

Forfatter(e)