Ekebergbanen_forsideliten
Pris:
349.00
Førpris: 399.00
ISBN:
9788282654111
Status:
Utgitt år:
2017
Innbinding:
Innbundet
5
ISBN: 9788282654111
Status: I salg

Ivar Sekne

PÅ SPORET AV DEN NYE TID

EKEBERGBANEN 100 ÅR

Denne boken tar for seg en del av Oslos byhistorie som er innvevd i europeisk moderne historie. Jernbanelinjene, skipstrafikken og stadig bedre veier skapte en dynamikk med krefter som ikke lot seg stanse. Folk var i bevegelse og higet etter et bedre liv. I mange storbyer hadde myndighetene lagt trikkeskinner ut av bykjernen til de nærmeste forstedene, ofte i egne traseer. Stockholm og København hadde enda ikke kommet så langt, men vestover i Kristiania bodde det mennesker som hadde klart å samle kapital til Norges første forstadsbane: Holmenkollbanen.

På Nordstrand og Bekkelagshøgda skjedde det lite med kommunikasjonene på denne tiden. Toget, altså Østfoldbanen, tok unna lokaltrafikken til de nye villaområdene, nær stasjonene Bekkelaget, Nordstrand og Ljan. Hva med områdene lenger opp i lia? Å klatre opp og ned lia daglig, morgen og ettermiddag, fristet ikke folk flest, tross billige tomter på Nordstrandshøgda og Bekkelagshøgda.

Etter krigen kjempet Ekebergbanen en kamp på liv og død for å overleve. Hva handlet kampen om – og hvorfor gikk Ekebergbanen seirende ut?