207
Status:

Pedersen, Gunnar

Gunnar Pedersen har i 2013 presentert sin populære spalte «Aktuell historie» i Nordstrands Blad i 12 år. Fra lokalavisens arkiver, lokalhistoriske bøker og hefter, og samtaler med mennesker har han hentet frem og presentert områdets rike historie for avisens lesere.