Peter Dahl_forside
Pris:
349.00
Førpris: 399.00
ISBN:
9788282654791
Status:
Utgitt år:
2019
Sideantall:
448
Innbinding:
Innbundet
5
ISBN: 9788282654791
Status: I salg

Finn-Einar Eliassen

PETER DAHL

ET GLOBALT LIV I OPPLYSNINGSTIDEN

Terningkast6_40x41.jpg«I denne glitrende biografien møter vi ikke bare Dahl, men også hans samtid: Det er et sjeldent innsiktsfullt, bredt opplysende verk om 1700-tallets åndsliv og næringsliv. Eliassen har levert et tungt vitenskapelig fundert arbeid, samtidig som han briljerer med sine pedagogiske evner.»
Jarle Bjørklund, FÆDRELANDSVENNEN

Peter A. Dahl var født i 1747 i Fjære utenfor Grimstad, og gikk til sjøs i ung alder. Før han hadde fylt 23 år, hadde han avansert fra skipsdreng til kaptein. I Ostindiafarten jobbet han seg opp til å bli reder, kjøpmann og investor. Etter hvert skapte han seg en av de største private formuene i København på slutten av 1700-tallet. Noe av pengene gikk med til dannelsesreiser i Europa. Han samlet på bøker og kunst, og lot seg male av tidens fremste danske portrettmaler, Jens Juel. Peter Dahl ble medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim, og opprettet en legatskole i Grimstad. 

Hvordan kunne én person bevege seg i så mange miljøer i verden, og knytte seg til så mange ulike personer og aspekter i tiden han levde i? Biografien om Peter Dahl viser en på mange måter både tidstypisk og unik person, som levde i et historisk veikryss på siste halvdel av 1700-tallet: fra sjøfart og kolonihandel til opplysning og samlervirksomhet.

«Det ligg eit omfemnande og langvarig detektivarbeid bak denne boka, og er vel verd å lese for alle med interesse for perioden. Dahls livssoge er spanande i seg sjølv, men ho gjev også interessante innblikk i kulturen under opplysningstida i Danmark-Noreg, og i korleis opplysningsideane i tiåra før 1814 vart tekne opp og sette ut i livet av ein velståande borgarskap.»

Gjert Vestrheim, DAG OG TID

«Selv om denne biografien er svært grundig, er den meget lesbar.»

Knut Brautaset, GRIMSTAD ADRESSETIDENDE

«Dette er blitt ei bok som når langt ut over det biografiske. Eller sagt på en annen måte: Peter Dahl var aktivt medlevende i en særdeles spennende epoke i vår, Europas og den koloniale historie. I denne boka viser forfatteren Peter Dahls mange roller både som tilskuer og som medspiller i denne epoken.  Tiden levendegjøres ved en forbløffende detaljrikdom som fyller opp mellom de store linjers riss. […] Det har vært en fornøyelse å lese denne boka, og det har vært utfordrende å lage en omtale som yter boka rettferdighet. Jeg har vært gjennom boka noen ganger, og har i tillegg grepet meg i å bla tilbake til alle de passasjer der tidsånden ble tatt på kornet og i tillegg var briljant  skrevet. Layouten, hele oppsettet og komposisjonen er forbilledlig. Illustrasjonene utfyllende.»

Knut Engelskjøn, Egde – magasin for historie og kulturarv i Agder 

«Boka gir interessante innblikk i hvordan en sjømann kunne utvikle seg til kaptein og til kapitalist i denne perioden. […] en grundig og gjennomarbeidet biografi som eksempel på hvordan et transnasjonalt liv kunne arte seg innenfor rammene av 1700-tallets globalisering og med utgangspunkt i det dansk-norske koloniriket.»

Ida Bull, HISTORISK TIDSSKRIFT

«Det er god grunn til å ønske både norske og danske lesere med en så fremragende bok, et livsverk om et nesten glemt liv. En ny verden har blitt åpnet.»

Carsten Bach-Nielsen, KRISTELIGT DAGBLAD 6 stjerner Grønn.png

 

Forfatter(e)