Kjell-Ivar Pettersson
Status:

Petterson, Kjell-Ivar

Kjell-Ivar Petterson (1952–2020) var utdannet sosionom, med master i organisasjon og ledelse. Jobbet i Grue kommune. Satt i kommunestyret i Eidskog for SV i 20 år. Han skrev 65 «Magiske øyeblikk» for Dagbladets sportsmagasin.