254
Pris:
262.00
Førpris: 299.00
ISBN:
9788282650410
Status:
Utgitt år:
2012
Sideantall:
298
Innbinding:
Heftet
4
ISBN: 9788282650410
Utgivelsesår: 2012
Status: Utsolgt
Sideantall: 298
Innbinding: h

Sørensen, Hagtvet, Steine (red.)

POLITIKK OG RELIGION

EN FARLIG KOMBINASJON?

Denne boken tar for seg forholdet mellom religion og politikk/politisk ideologi i vår tid. Den ser nærmere på hvordan religion brukes til å legitimere ekstreme politiske ideer og hvordan totalitære ideologier og bevegelser har antatt (kvasi-)religiøse trekk. Det overordnede begrepet er politisk religion, et begrep som står sentralt i nyere totalitarismeforskning.

Antologien inneholder bidrag fra av to av de mest sentrale utenlandske forskerne på området, Emilio Gentile og Juan Linz, i tillegg til hjemlige forskere tilknyttet Nettverk for totalitarismeforskning.

Innhold:
Øystein Sørensen - Politisk religion og politisert religion
Juan J. LinzDen religiøse bruken av politikk og/eller den politiske bruken av religion
Emilio GentileSakraliseringen av politikk
Bernt HagtvetPolitikk som ersatz-religion
Gunnar Skirbekk”Religion” – ei totalitær utfordring
Asbjørn Dyrendal Guds lov, Guds regime? Amerikansk kristenfundamentalisme og totalitarisme
Terje Emberland”Blodet er alltid den ytterste realitet”. Om SS’ verdensanskuelse
Bassam Tibi Totalitarismen i jihaistisk islamisme – og dens utfordring for Europa og islam
Farhat TajÅ (mis)forstå krigen mot terror
 

Presse