Politisk teologi_forside
Pris:
218.00
Førpris: 249.00
ISBN:
9788282654982
Status:
Utgitt år:
2019
Innbinding:
Heftet
5
ISBN: 9788282654982
Status: I salg

Ragnar Misje Bergem

POLITISK TEOLOGI

Tanken om at man bør holde religion og politikk adskilt har spilt en avgjørende rolle i vestlige land i flere hundre år. Dette idealet har rot i en overbevisning om at det er mulig å tenke seg en helt sekulær politikk, og at det er nødvendig for å fri politikken fra religionenes splittende kraft.

I de siste årene har flere påpekt at skillene mellom det politiske og det teologiske ikke er så entydige som man opprinnelig trodde. Populistiske og nasjonalistiske bevegelser er bare noen eksempler på at religion og teologiske ideer fortsatt er til stede i politikken på vis som utelukker en klar grenseoppgang mellom religiøse overbevisninger og politiske vurderinger.

Denne boka introduserer leseren for politisk teologi med den hensikt å utfordre skillene som ligger bak antagelsen om at sammenblanding av politikk og religion alltid er unaturlig og illegitimt. Ved hjelp av historiske og aktuelle eksempler viser boka hvordan politisk teologi kan hjelpe oss til å forstå mange av koblingene mellom politikk og religion i vestlige samfunn. Den belyser disse koblingene på en måte man sjelden finner i norsk samfunnsdebatt eller akademia.

«Politisk teologi bidrar til å komplisere ordskiftet om religion og politikk. Misje Bergem belyser og nyanserer, og er tilbakeholden med å trekke ­endelige konklusjoner. Boken er et kjærkomment bidrag til en debatt som ofte preges av forenklede svar. Ikke alle akademikere skriver gode bøker. Ragnar Misje Bergem er definitivt en akademiker­ som kan formidle solid faglig innhold mellom to permer. ­Politisk teologi­ er godt komponert, med et elegant språk. Samtidig oser boken av faglig tyngde og overskudd. Jeg har en sterk mistanke om at vi kommer til å høre mer til Misje Bergem i årene som kommer.»

Erik Lunde, VÅRT LAND

«Bergems fremstilling har analytisk kvalitet. Han er en kyndig formidler av kunnskap, har en drivende stil og gjør nesten uforskammet dristige valg av innfallsvinkler og uttrykksformer.»

Bernt T. Oftestad, DAGEN

Forfatter(e)