Populisme_forside
Pris:
218.00
Førpris: 249.00
ISBN:
9788282654708
Status:
Utgitt år:
2019
Innbinding:
Heftet
Oversatt av:
Helle Sommerfelt
5
ISBN: 9788282654708
Status: I salg

Cas Mudde og Cristóbal Rovira Kaltwasser

POPULISME

«Det er en solid introduksjon til et viktig politisk fenomen som nå er kommet ut på norsk.»

Simen Ekern, MORGENBLADET

Det skrives og snakkes mye om populisme og populistenes fremmarsj i verden. Noen steder brukes det som et skjellsord; andre steder er det mindre betent. Forskere, journalister og politikere bruker ofte begrepet med ulik forståelse og innhold. Interessen for fenomenet er stor, men det uklare og flytende ved populismen gjør den vanskelig å gripe. Hva betyr populisme? Hvem stemmer på populistene, og hvorfor? Hva er forholdet mellom demokrati og populisme?

I denne boka gir Cas Mudde og Cristóbal Rovira Kaltwasser en presis innføring i hvordan populismebølgen kan forstås. Forfatterne tar utgangspunkt i at populismebevegelser spiller på en motsetning, reell eller konstruert, mellom det «rene folket» og en «korrupt elite». De illustrerer makten til denne ideologien i praksis gjennom en undersøkelse av de mest sentrale populistiske bevegelser i moderne tid.

Ved å sammenligne politiske trender i for skjellige land, diskuterer forfatterne hva de langsiktige konsekvensene av populismeutfordringen kan være. De skriver klart og stimulerende om både de positive og negative effektene populismen har på dagens demokratier.

Forord ved Anders Ravik Jupskås.

«Dette er noe av det beste jeg har lest om populisme. Ikke minst er evnen til å se det positive i populismen spennende.»

Kjetil Røed, VÅRT LAND

«Cas Mudde og Cristóbal Rovira Kaltwassers Populisme er blitt en grundig og lærerik innføringsbok i populismens historie og karakter.»

Atle Christiansen, AFTENPOSTEN

Forfatter(e)