Per Bjarne Ravnå 4
Status:

Ravnå, Per Bjarne

Per Bjarne Ravnå (f. 1962) ) studerte historie ved Universitetet i Bergen, og skrev hovedoppgave om historiefaglig Jesus-forskning. I år 2000 disputerte han for doktorgraden med en avhandling om romersk politisk historie.  Siden har han hovedsakelig arbeidet med romersk historie, men han har hele tiden fulgt utviklingen innen historisk Jesus-forskning med stor interesse. For tiden er han ansatt som førsteamanuensis i historie ved Nord Universitet. Her underviser han i antikkens historie og historisk teori og metode.