Religion i moderne samfunn_forside
Pris:
262.00
Førpris: 299.00
ISBN:
9788282655934
Status:
Utgitt år:
2021
Sideantall:
224
Innbinding:
Heftet
5
ISBN: 9788282655934
Status: I salg

Gunnar Skirbekk

RELIGION I MODERNE SAMFUNN

Mangt er sagt om religion i vår tid, ut frå ulike vinklingar. Temaet i denne boka er «religion i moderne samfunn», og vinklinga er modernitetsteoretiske, i eit vitskapsfilo­sofiske perspektiv. Første del handlar om forholdet mellom vitskap og religion, i eit vitskaps teoretisk perspektiv. Andre del handlar om religion og ytringsfridom, slik det ter seg i moderne rettsstatar. Tredje del handlar om religion og religionspolitikk i moderne og generøse velferdsstatar. Fjerde og siste del drøftar eit par aktuelle bidrag i diskusjonen om religion i moderne samfunn, nemleg  Jürgen Habermas’ bokverk frå 2019 og ei bok om islam av den tyrkisk­amerikanske samfunnsvitaren Ahmet T. Kuru.

Gunnar Skirbekk er ein velkjend filosof. I denne boka skriv han om nokre av dei mest omdiskuterte tema her i landet i dei siste åra.

Forfatter(e)