Romantikk
Pris:
349.00
Førpris: 399.00
ISBN:
9788282654173
Status:
Utgitt år:
2017
Innbinding:
Innbundet
5
ISBN: 9788282654173
Status: I salg

Geir Uthaug

ROMANTIKKENS UNIVERS

I Romantikkens univers utforsker Geir Uthaug det romantiske begrep, dets betydning og opprinnelse gjennom åndsretningens mange faser og uttrykksformer. Vi møter en rekke av romantikkens hovedskikkelser, som Schlegel, Goethe og Novalis i Tyskland, Byron, Blake og Shelley i England, Rousseau, Lamartine og Delacroix i Frankrike, og boken er rikt illustrert med bilder av blant andre Turner, Friedrich, Moreau og Goya.

Forfatteren ser romantikken som et mangfold med en fellesnevner: følelsenes reaksjon mot fornuftsdyrkelse, og fantasiens plass i den menneskelige bevissthet. For romantikerne var kunsten en vei inn til sjelens innerste vesen, de dyrket geniet, hatet konvensjoner, var fascinert av det fantastiske og det enestående.

I arkitekturen prioriterte de det estetiske, i kunsten det overskridende. De søkte det guddommelige i naturen, de utforsket grenselandet mellom en ytre og indre virkelighet. Det var det gåtefulle, det uoppklarte, det mangetydige ved tilværelsen som grep det romantiske sinn.

Boken er fylt av kontraster: skjønnhetsdyrkelse og fascinasjon for det groteske, verdenssmerte og entusiasme, dødslengsel og evighetstørst: Romantikerne hadde et budskap de ville gi verden: En opphøyelse av driften i den menneskelige streben.

Boken er et møte med den historiske romantikken, men i enda høyere grad handler den om romantikkens vesen, betydning og verdier. Under ligger forfatterens tro på at romantikkens beste ideer ikke er utdaterte, men danner grunnlag for et friere syn på kultur, natur og menneskelighet også i dag.

«Lesermessig er denne boken en litterær lystreise. Vurdert som bok er dette et storslagent, vakkert verk som forlaget tydeligvis har satset mye på, med flotte illustrasjoner fra epoken. […] Det er i det hele tatt vanskelig å se hvem som kunne gjort dette løftet av den romantiske perioden i Norge bedre enn Uthaug […] Takk Uthaug, du har skrevet et mesterverk»

Henning Næss, COGITO

«Geir Uthaug gir ei særs innhaldsrik og utfordrande framstilling av eit romantisk kultur- og livssyn [...] Vi kan gleda oss over ei bok full av innsikt og forteljingar og mykje poesi.»

Arild Pedersen, DAG OG TID

«On its own terms, Romantikkens univers is a wonderfully rich book. Uthaug has extensive knowledge of (and great love for) European romanticism and he is an engaging storyteller. His book is quite simply a good read, lucidly written anD accessible even to those who have never read a single line of romantic poetry. […] Romantikkens univers is the first comprehensive introduction in Norwegian to European romanticism. But the book is more than just that. It is an inspired guide to the enchanting world of romantic literature and art. Students with an interest in romanticism will love it. Also, specialists should read it – if only to be reminded of what first drew them to romantic poetry.»

Lis Møller, JOURNAL FOR THE STUDY OF ROMANTICISMS

Forfatter(e)