180
Pris:
322.00
Førpris: 368.00
ISBN:
9788279810490
Status:
5
ISBN: 9788279810490
Utgivelsesår: 2008
Status: I salg
Sideantall: 187
Innbinding: ib

Thor Sørheim

ROMERIKSÅSENE

Romeriksåsene er markaområdet mellom Nittedal i vest og Nannestad i øst, Skedsmokorset i sør og Leiravassdraget i nord. Boken gir en omfattende og grundig presentasjon av Romeriksåsenes natur- og kulturhistorie, om fremveksten av industriell virksomhet og om menneskene som satte sitt preg på kultur- og hverdagsliv. Det formidles med stor fortellerglede i kapitlene som handler om Aas gård, som var et sentralt møtested for datidens kunstnere, politikere og embetsmenn. Egne kapitler er viet annen verdenskrig, de ulike allmenningene og lokale kunstnere. Illustrert med fotografier og kart.