136
Pris:
296.00
Førpris: 338.00
ISBN:
9788279810094
Status:
5
ISBN: 9788279810094
Utgivelsesår: 2001
Status: I salg
Sideantall: 160
Innbinding: ib

Nils Ellingsgard

ROSEMÅLING I VALDRES

Valdres eig sitt naturlege rom i soga om norsk rosemåling. Denne boka gjev eit samlande oversyn over Valdresmålinga i den klassiske perioden.

Valdres eig sitt naturlege rom i soga om norsk rosemåling. Rosene grodde viljug over heile distriktet, og Valdresbygdene fostra mange dugande utøvarar. Dei arbeidde i ein særeigen, lokal målarstil som skil seg ut frå tradisjonen i andre dalføre med sine sterke særdrag både i motivstoff og utforming. Som alle andre rosemålardistrikt hedde dei si rikaste bløming frå 1790-åra til omlag 1850.

Denne boka gjev eit samlande oversyn over Valdresmålinga i denne klassiske perioden, bakgrunnen, opphavet og den lokale stilutviklinga. Her finst dei alle, både kjende og ukjente målerar som i ettertida har danna skole for den tradisjonelle rosemålinga i Valdres.