SOMMERSTENGT NETTBUTIKK. Pga ferieavvikling vil ikke bestillinger som kommer inn etter 2. juli, sendes ut før i begynnelsen av august.

Russland-blir-til_pocket-lav
Pris:
299.00
ISBN:
9788282654029
Status:
Utgitt år:
2017
Sideantall:
492
Innbinding:
Heftet
5
ISBN: 9788282654029
Status: I salg

Halvor Tjønn

RUSSLAND BLIR TIL

FRA VIKINGENE TIL IVAN DEN GRUSOMME

Hvorfor er Russland så forskjellig fra det øvrige Europa? Hvorfor har demokratiet hatt så store vanskeligheter med å slå rot i den russiske jord? Hvorfor anser russere flest seg som ulike fra oss øvrige europeere? Skal man nærme seg et svar, må man gå til historien.

Halvor Tjønn har skrevet den første bredt anlagte boka på norsk om Russlands tidlige historie. Det er en fortelling om fyrstene, menneskene og slagene som vevde det tidlige Russland sammen i et nasjonalt, økonomisk, sosialt og mentalt fellesskap.

Russland som stat ble dannet i tidlig middelalder av de skandinaviske vikingene. Forbindelsene med Europa var tette og gode. Da norske sagakonger hadde vanskeligheter på hjemmebane, var det store riket i øst det naturlige tilfluktsstedet for dem. Siden fulgte dramatiske hendelser som førte til at Russland og Vest-Europa skilte lag. I årene 1237–1240 feide det mongolske herjingstoktet over Russland og la mange av de praktfulle byene i aske. Det russiske middelalderriket ble nå en del av et enormt mongolsk verdensimperium med sentrum i Mongolia og Kina. Det skulle ta 200 år under mongolenes jerngrep før det igjen dukket opp noe som liknet på en selvstendig russisk stat. Denne staten fikk sitt sentrum i Moskva. I løpet av de neste hundre år lyktes det fyrstene i Moskva å bygge opp en mektig stat, men i stadig kamp mot mongolske og tatarske armeer, og mot den litauiske og den polske staten. Midt på 1500-tallet dukket det opp en hersker som igjen gjorde Russland til en europeisk stormakt. Han er blitt kjent som Ivan den grusomme.

Russland blir til er det første av fire bind om hele Russlands historie

«Halvor Tjønn har skrevet en glimrende veiviser med alt et opplyst menneske trenger å vite for å forstå Russlands historie. […] Halvor Tjønns «Russland blir til. Fra vikingene til Ivan den grusomme», en nesten fem hundre sider lang, faglig uhyre grundig og dessuten velskrevet framstilling av det et opplyst menneske trenger å vite for å kunne begynne å forstå dette riket som ligger så nært oss, men likevel så ofte framstår som en gåte. […]«Russland blir til» er tenkt som første bind i et trebindsverk som skal føre historien helt fram til vår egen tid. Med denne begynnelsen er det bare å glede seg til fortsettelsen.»

Geir Pollen, KLASSEKAMPEN BOKMAGASINET

«Mysteriet Russland forklart […] Tjønns bok viser hvordan Russlands historie gir føringer for landet i dag. […] Tjønn skriver enkelt og levende. Han makter å være både grundig og underholdende. Et vel av fakta er krydret med spennende historier og karakterskildringer. Det er en bragd å gjøre 500 år med historie så levende. Dette er første bind i et planlagt trebindsverk om russisk historie, og holder han dette nivået også i de neste bindene har vi nordmenn fått et nytt standardverk […]»

Ole Asbjørn Ness, FINANSAVISEN

«Mange av svara på dagens utfordrande situasjon i og rundt Russland ligg nettopp i historia til det enorme riket, og Halvor Tjønns grundige skildring av russisk historie på norsk kjem her på eit svært relevant tidspunkt. […] Tjønn gjer dette med grundig forståing både av kva han skriv om, og kor mykje lesaren kan ta inn på ein gong. Med små kommentarar legg han også inn frampeik om hendingar som kan få meir å seie seinare. […] I debatten rundt dagens geopolitiske situasjon og i kva grad Russland er eit trugsmål, er det sagt at me skal forstå Russland og russarene. Med eit slikt grundig djupdykk i historia som Tjønn gjer med boka si, skulle kvar ein nettopp vera rusta til å forstå bakgrunnen for en del av argumentasjonen for Putins handlingar nyleg.»

Lene Wetteland, DAG OG TID

Forfatter(e)