FLYTTESALG! Dreyer flytter og må tømme lokalene for bøker. Klikk her og gjør et kupp! Bøkene på salget er registrert som «utsolgt» i denne nettbutikken.

Smerteboken_riss.indd
Pris:
323.00
Førpris: 369.00
ISBN:
9788282654494
Status:
Utgitt år:
2018
Innbinding:
Innbundet
5
ISBN: 9788282654494
Status: I salg

Audun Aas

SMERTEBOKEN

FRA VONDT TIL BEDRE

Alle vet hva smerte er – eller vet vi det? Smerteopplevelsen er både vår fiende og vår venn. Vi prøver å unngå den, men hvis vi skal overleve i en farlig verden, trenger vi evnen til å kjenne at noe gjør vondt.

Audun Aas har jobbet med å lindre smerte hos pasienter i en mannsalder. I denne boken forteller han hva smerte faktisk er og hvordan den kan ha sammenheng med kjønn, biologi, psykologi, genetikk og alder. I dag er det nesten alltid mulig å lindre smerte ved skader og inngrep effektivt. I behandlingen av kreftsmerter er det slik at de fleste kan hjelpes godt, men den oppgaven er noen hakk vanskeligere. Den største utfordringen er de langvarige smertene som ikke skyldes en konkret årsak i klassisk forstand. Svært mange mennesker lider av slike kroniske smerter, og det er langt igjen før flertallet kan få god hjelp av medikamenter. Så lenge det er slik, blir det desto viktigere hva pasientene selv kan gjøre for å få et bedre liv.

Audun Aas gir deg et bilde av hvor smertebehandling og smerteforskning står i dag, og gir deg inngående kunnskap om smerte og hvordan den kan takles. Boken gjør deg ikke frisk, men kanskje du får noen ideer om hvor det er lurt å starte på veien til et bedre liv.

«Dette er en bok med oppdatert kunnskap for alle som interesserer seg for smerte, det være seg pasient eller helsepersonell. Audun Aas er spesialist i anestesiologi, og har gjort det kunststykke å skrive en bok som er tydelig og lettlest for mange. […] Etter min mening er dette en viktig bok med mye nyttig kunnskap og formidlingsmå-ter, for fysioterapeuter og andre i møte med pasienter med ulike smerteproblemer; og det vil jeg tro gjelder mange! Boken anbefales på det varmeste til både pasienter og andre som jobber med personer med ulike smertetilstander.»

Margaretha E. Passchier, spesialist i psyko-motorisk fysioterapi (MNFF), FMR Nordlands-sykehuset, Bodø. FYSIOTERAPEUTEN

«Smerteboken er faglig godt begrunnet, lett å lese, og flere som vier den litt tid vil nok ha stor glede av den og bli nysgjerrige på å vite mer. […] Smerteboken anbefales særlig til pasienter med langvarig smerte, men også til leger og andre helsearbeidere som ofte treffer slike pasienter. For allmennleger vil den være et nyttig verktøy for både å kunne gi forståelig informasjon om smerte generelt og behandling, og for å kjenne bakgrunnen for råd som gis til pasienter på de ulike smertepoliklinikkene.»

Isabell Teige Haugrønning og Petter Christian Borchgrevink, TIDSSKRIFTET DEN NORSKE LEGEFORENING

Forfatter(e)