Snø forside
Pris:
349.00
Førpris: 399.00
ISBN:
9788282655866
Status:
Utgitt år:
2022
Sideantall:
336
Innbinding:
Innbundet
Oversatt av:
Helle sommerfelt
5
ISBN: 9788282655866
Status: I salg

Yngve Ryd

SNØ

REINGJETEREN JOHAN RASSA FORTELLER

Denne boka er den første grundige dokumentasjonen av samisk snøkunnskap. Boka bygger på en enkelt persons inngående kjennskap til snø, Johan Rassa fra Jokkmokk i Nord-Sverige.

Yngve Ryd intervjuet ham over flere år og skrev ned kunnskapene hans, som omfattet over 300 ord som handler om snø og is. Vi får ta del i den gamle reingjeterens overraskende blikk for detaljene i den snøen som omga ham hele livet.

Sammen har Yngve Ryd og Johan Rassa laget en imponerende håndbok om snøens natur og kultur.

«En felthåndbok som varmer […] Boken gir et enormt variert bilde av levemåter hvor natursnøen utgjør en grunnbetingelse i tilværelsen. […] Han får frem hvorfor en forskjell fra en snøtilstand til en annen kan synes umerkelig, en gradsforskjell, men krever et helt annet ord. Han levendegjør erfaringene som ligger til grunn for språket. Ryd er en ekstremt spennende guide ut i naturen. […] Framstillingen er pedagogisk og grundig, men har også litterære kvaliteter, både i språket og stoffet. […] viktig kulturhistorisk dokumentasjon. […] Det er nesten ubegripelig så mange nyanser og distinksjoner Rassa kan fortelle om, han har evnen til å visualisere slik at det kjennes som kroppen min beveger seg i landskapet. […] Boken inneholder flere gode historier, myter og opphavsfortellinger. […] Ryd er en god kunnskapsformidler. Språket hans vekker gjenklang i mange av mine egne observasjoner og opplevelser, men som jeg ikke har hatt egne ord for. Boken ikke bare kan, men må anbefales. Den vil berike opplevelsen din av den kalde fine tida.»

Espen Stueland, KLASSEKAMPEN

«Yngve Ryds forteljing om snø er både praktisk og poetisk. […] Ryds styrke at han maktar å formidla kunnskapen med eit språk som verkar ekte. Utsegnene til Rassa blir ikkje pynta på; han får fram ein repeterande rytme som gjer mennesketypen bak orda attkjenneleg. Stilen er oftast knapp og konsis. Oppramsingar altererer med små historier, med digresjonar som fyrst kan verka umotiverte, men der poenget kjem som eit piskeslag til slutt. Det er sagastil over slike passasjar. Brodden i poenga er mest hemingwayske.»

Sjur Haga Bringeland, DAG OG TID

«Så lenge her finst snø i Norden, treng ein eigentleg ikkje meir kompliserte evangelium, nåde og prestar. Ein kan installera seg på ei hytte i fjellet, driva friluftsliv slik Henrik Ibsen har lært oss det og lesa Ryd som ei andaktsbok.»

Gudmund Skjeldal, MORGENBLADET

Forfatter(e)