Sørensen45
Status:

Sørensen, Øystein

Øystein Sørensen (f. 1954), er professor i moderne historie ved Universitetet i Oslo.

Han er spesielt interessert i politisk idéhistorie og har skrevet en rekke bøker om temaer som liberalisme, nasjonalisme, totalitære ideologier, norsk politisk kultur, konspirasjonsteorier og kontrafaktisk historie. Blant hans bokutgivelser kan nevnes Hitler eller Quisling (1989), Kampen om Norges sjel (2001), Drømmen om det fullkomne samfunn (2010), Fra Marx til Quisling (1983, ny revidert utgave 2012) og Det norske demokratiet og dets fiender (2018, skrevet sammen med Nik Brandal).

Sørensen har deltatt i ledelsen for flere forsknings- prosjekter, blant annet om utviklingen av en norsk nasjonal identitet, rettsoppgjøret etter andre verdens- krig og norsk-svenske relasjoner i 200 år. Han har også vært medredaktør for de åtte antologiene utgitt av NEST – Nettverk for totalitarismeforskning.

Foto: Edvard Thorup