Sigurd Sørlie300
Status:

Sørlie, Sigurd

Sigurd Sørlie (f. 1975) er utdannet historiker med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Han er i dag ansatt som forsker ved Institutt for forsvarsstudier (IFS), men arbeidet tidligere ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret). Sørlie disputerte i 2015 på en doktoravhandling om nordmenn i Waffen-SS, og har skrevet flere artikler om samme emne. I 2006 skrev han – sammen med Helle Rønne – en bok om det norske totalforsvaret.