Solhjell_Svein45
Status:

Solhjell, Svein

Svein Solhjell (født 1947) ble aktiv i kulturminnevernet tidlig på 1970- tallet. I to perioder har han blant annet vært styreleder i Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus. På 1970-tallet hadde han hovedansvaret for arbeidet med en bevaringsplan for Sagene, og i 2017 ga han ut boken Vøienvolden på Sagene. Han er foredragsholder og formidler, og gjennom sitt engasjement over lang tid har han blitt godt kjent med Oslos historie og historiske bygninger.