Mathilde Sprovin45
Status:

Sprovin, Mathilde

Mathilde Sprovin f.1978 har mastergrad i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo, ferdig 2006. Deretter har hun arbeidet ved Drammens Museum, hos Byantikvaren i Oslo, Nasjonalmuseet for kunst arkitektur og design, avd. Arkitekturmuseet og p.t. i Fortidsminneforeningen.

Foto: Bård Gundersen