Synstnes Hans_10-2
Status:

Synstnes, Hans Morten

Hans Morten Synstnes (f. 1969 i Lom) er ph.d. i historie fra UiO. Han har bakgrunn som sikkerhetsanalytiker i Forsvarets overkommando/Sikkerhetsstaben og har gjennomført Forsvarets stabskole. Synstnes har i mange år ledet analysearbeidet i Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Han har også i flere år arbeidet som forsker ved Institutt for Forsvarsstudier ved Forsvarets høyskole. Han leder nå strategiarbeidet ved Norsk Romsenter.