Mats farger45
Status:

Tangestuen, Mats

Mats Tangestuen er historiker og faglig leder ved Jødisk Museum i Oslo, hvor han har vært ansatt siden 2004 med jødisk flukt og Holocaust som spesialfelt. Han leverte sin hovedoppgave om jødiske flyktninger fra Norge til Sverige i løpet av okkupasjonsårene ved UiB i 2004, og har blant annet rettet søkelyset mot antijødiske holdninger i det norske eksilmiljøet i Sverige, samt forsket på jødiske krigsdeltakere. Tangestuen var medforfatter av boken Rapport frå ein gjennomgang av Hva visste hjemmefronten? (Dreyers Forlag, 2020)

Foto: Ragnhild Elnæs