Tanker_forside
Pris:
305.00
Førpris: 349.00
ISBN:
9788282656634
Status:
Utgitt år:
2023
Innbinding:
Innbundet
5
ISBN: 9788282656634
Status: I salg

Truls Wyller

TANKER, TID OG TING

ET BIDRAG TIL FILOSOFI SOM SELVKUNNSKAP

Hva er et menneske?

Den som stiller spørsmålet, er selv et menneske, så svaret er en form for selvkunnskap. Bokens hovedtese er at denne kunnskapen ikke gjelder et fysisk eller åndelig objekt; et «selv». Den gjelder oss selv som fornuftsvesener, og å avdekke fornuft i tilværelsen er fornuftens selvrefleksive bedømmelse av noe som fornuftig.

Historisk forfølges denne tanken på fornuftens autonomi fra Sokrates, Platon og Aristoteles fram til Kants oppsummering av den moderne opplysningstanken i maksimen «Tenk selv!»

Tematisk er framstillingens røde tråd Hans Skjervheims skille mellom deltaker og tilskuer. I henhold til denne distinksjonen er også forklaringen av andre menneskers tanker og handlinger en form for selvkunnskap, med gjensidig, dialogisk innlevelse i et jeg/du-forhold.

Endelig videreføres tanken på rasjonell autonomi til Kants såkalte transcendentale idealisme: Ikke bare fornuften, også tiden er noe menneskelig, refleksivt forankret i vårt liv her og nå.

«Å tenke på mennesket som 'nok et dyr' er for mange en selvsagt del av det å leve i en opplyst tid. Truls Wyllers Tanker, tid og ting – et bidrag til filosofi som selvkunnskap representerer et forfriskende og tankeprovoserende alternativ til denne måten å forstå oss selv på. […] Wyllers bok er utfordrende, men full av innsikter. Jeg tror dette er en bok som belønner grundig studie, og jeg oppfordrer alle lesere til å ta på seg utfordringen det er å forestille seg et alternativ til den empiriske tilnærmingen til selvkunnskap som gjennomsyrer populærvitenskap og mye av samtidens filosofi.»

Michael Amundsen, SALONGEN

Forfatter(e)