Status:

Thorsen, Dag Einar

Dag Einar Thorsen er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, og har avlagt doktorgrad om antitotalitær tenkning i det tjuende århundret. Han er i tillegg tilknyttet Nettverk for studier av totalitarisme og demokrati (NEST) ved Universitetet i Oslo.