262
Pris:
262.00
Førpris: 299.00
ISBN:
9788282650373
Status:
5
ISBN: 9788282650373
Utgivelsesår: 2012
Status: I salg
Sideantall: 269
Innbinding: h

Birger Løvland og Reidar Haugen

TIL FOTS I SØRMARKA

44 TURER I NÆROMRÅDET

Sørmarka er den delen av Oslomarka som ligger mellom Bunnefjorden i vest og Enebakkveien i øst, der Østmarka fortsetter videre til Øyeren. E18 mellom Vinterbro og Elvestad er grensen mot sør. Bolig- og industriområder, dyrket mark og ikke minst jernbaner og veier på kryss og tvers deler Sørmarka opp i et slags lappeteppe av små og store markabiter. Disse markabitene byr på vakker natur og spennende kulturhistorie så og si rett utenfor stuedøra til 100.000 mennesker sør i Oslo og nord i Follo.

Turer i skog mark blir stadig viktigere for folkehelsen, både den fysiske og psykiske helsen. Vern av ubebygget natur er derfor svært viktig mot det stadig økende utbyggingspresset som Sørmarka utsettes for.

Til fots i Sørmarka er satt sammen av 44 turbeskrivelser med kart og bilder, presentert i lokalavisen Østlandets Blad fra høsten 2009 til høsten 2011.

Omslagsbilde: Amund Lågbu
 

Presse