Pandemi2_perspektiv.indd
Pris:
262.00
Førpris: 299.00
ISBN:
9788282655569
Status:
Utgitt år:
2020
Sideantall:
288
Innbinding:
Heftet
5
ISBN: 9788282655569
Status: I salg

Hans Petter Graver, Øystein Hov og Tone Tønjum (red.)

TILLIT I KORONAENS TID

Covid-19-utbruddet førte til de mest dramatiske tiltakene gjennomført i Norge i fredstid med stengte grenser og skoler, forbud mot folkeansamlinger og strenge hygieneregler. Elektronisk kommunikasjon tok på få dager over som kanal for møter og samtaler i arbeidslivet og i samfunnet ellers.

Det Norske Videnskaps-Akademi gjennomførte en foredragsserie over internett fra mars til juni 2020 der pandemien ble satt inn i en bredere samfunnsmessig, historisk og kulturell kontekst med folkeopplysning som mål. Vitenskapen og forskningsbasert kunnskap er viktigere enn noen gang, og er en forutsetning for å bekjempe covid-19- viruset og bringe samfunnet på fote igjen når trusselen er over. Kunnskap er også det beste middelet mot den frykten som hersket, og som kan bre seg på nytt om utviklingen kommer ut av kontroll igjen.

Boken inneholder 11 foredrag fra foredragsserien «Pandemien – tillit i koronaens tid» og fem foredrag fra et nært tilknyttet problemkompleks: antimikrobiell resistens (AMR) – antibiotikaresistens – som er en langsom, global pandemi som samvirker med korona-pandemien, ikke minst i land der antimikrobiell resistens er utbredt.