283
Pris:
262.00
Førpris: 299.00
ISBN:
9788282650700
Status:
Utgitt år:
2013
Sideantall:
369
Innbinding:
Heftet
4
ISBN: 9788282650700
Utgivelsesår: 2013
Status: Utsolgt
Sideantall: 372
Innbinding: h

Sørensen, Hagvtet, Brandal (red.)

VENSTRE­EKSTREMISME

IDEER OG BEVEGELSER

Artiklene i denne antologien handler om politisk ekstremisme på venstresida og venstresidas forhold til politisk ekstremisme, særlig når det gjelder solidaritet med og støtte til bevegelser og ideologier i den tredje verden. Foruten ekstremistiske norske bevegelser som AKP (m-l), Tjen Folket, KUL og KA og venstreterroristiske bevegelser som PFLP, RAF, Røde Brigader og Weather Underground, tar boken også opp venstresidas holdninger til antisemittisme, islamisme, og opposisjonelle i Øst-Europa under den kalde krigen og Pakistan og Afghanistan under krigen mot terror.

Venstreekstremisme er den fjerde boken i en serie om totalitære ideer og bevegelser utgitt med utgangspunkt i Nettverket for studier av totalitarisme og demokrati (NEST) ved Universitetet i Oslo. Tidligere utgitt i serien: Ideologi og terror – totalitære ideer og regimer, Politikk og religion – en farlig kombinasjon? og Høyreekstremisme – ideer og bevegelser i Europa.

Presse

«Boken Venstreekstremisme ger en utomordentligt initierad och bred bild av den norska nyvänsterns ideologi och politiska handlande, av dess internationella förebilder och förbindelser och av omvärldens bemötande. Den utgör mer allmänt ett viktig och läsvärt bidrag til förståelsen av hur extrema och revolutionära idèer kan vinna utbedring och inflytande också i ett demokratisk, avancerat och stabilt välfärdssamhälle.»

Lennart Berntson, AXESS

«Hvad der indledningsvis kunne synes at være en grundig og nødvendig, men meget  lokal kulegraving af norsk maoisme, ender med stærkt aktuelle og principiellediskussioner af venstreekstreme problemer.» Fredrik Stjernfelt, WEEKENDAVISEN

«… boken inneholder flere velskrevne forskningsbaserte artikler som kaster lys over nær fortid i inn- og utland.» Espen Søbye, MORGENBLADET

«... i all hovedsak er dette forskernes, akademikernes syn på den politiske venstresiden. Som sådan er boka svært interessant. Både begrepsavklaringer og forsøk på statsvitenskapelige og andre vitenskapers tilnærminger til politiske ekstreme grupper er både nyttig og viktig. Dette er sakprosa på sitt mest ambisiøse. Sånn sett står mye av det som avdekkes i denne boka i en fin kontrast til de mer skjønnlitterære bidragene fra markerte ml-forfattere som Dag Solstad, Tor Obrestad eller Jon Michelet – for bare å nevne de mest opplagte.»

Jan-Erik Østlie, AKTUELL.NO

«Eg nøler ikkje med å tilrå boka som kjelde til innsikt i dei intellektuelle og moralske mistaka til m-l-rørsla.»

Oddgeir Osland, Forskerforum