Vestre_Aker_forside
Pris:
349.00
Førpris: 399.00
ISBN:
9788282654524
Status:
Utgitt år:
2018
Innbinding:
Innbundet
4
ISBN: 9788282654524
Status: Utsolgt

Finn Holden

VESTRE AKER

FRA BYGD TIL BY

Vestre Aker – en bygd blir by forteller hvordan et bondesamfunn i løpet av noe over hundre år endres til et levende bysamfunn. En slags kortversjon av bydelens historie vil være et studium av fire sentrale kart: Amtskartet fra 1867, som viser bosettingen i bondesamfunnet, Kristiania-kartet fra 1902, som viser kontrasten mellom den ekspansive byen som mangler nye boligtomter – og Aker herred med god plass mellom gårdene, bykartet fra 1938 som viser hvor de første innflytterne i Vestre Aker bosatte seg, langs Holmenkollbanen og på Røa og til slutt kartet fra 2018, som viser bosettingen i bydelen i dag.

På 150 år er folketallet i bydelen mer enn tidoblet. For 150 år siden arbeidet alle beboerne på det stedet de bodde. I dag arbeider få av innbyggerne i Vestre Aker i samme bydel.

Boken forteller hvordan utviklingen skjedde, og om personene som var med på å skape bydelen slik den fremstår i dag.

«Boken er gjennomillustrert med mange bilder og kart. Illustrasjonsgraden er så høy at den av og til fjerner oppmerksomheten fra teksten, men gode bildetekster og kartskisser øker bruksverdien. Holden skriver om idrettsliv, utbygging av kirkene, skoler (han var selv lektor på Persbråten i en årrekke), vannforsyning, næringsliv og boligbygging. Og mye av stoffet er preget av forfatterens nærhet til stoffet; han var leder av Vinderen historielag i mange år. Og nå har han – 90 år gammel – skrevet sin kanskje beste lokalhistoriske bok.»

Knut Are Tvedt, KAVRINGEN

«Boken er ryddig og velskrevet og har et vell av informasjon. Men det som gir denne boken et ekstra løft, er de mange utmerkede illustrasjonene, gamle og nye fotografier og kartskisser. Boken har tiltalende layout og er lett å finne frem i. […] Boken anbefales på det varmeste, ikke bare til dem som bor i denne bydelen eller er kjent her, men til alle som er interessert i Oslos (og Akers) historie.»

Øyvind Reisegg, OSLO BYES VEL

Forfatter(e)