Ville verdier_omslag.indd
Pris:
393.00
Førpris: 449.00
ISBN:
9788282656580
Status:
Utgitt år:
2023
Sideantall:
528
Innbinding:
Innbundet
5
ISBN: 9788282656580
Status: I salg

Sigurd Hverven

VILLE VERDIER

NATURFILOSOFI I MENNESKETS TIDSALDER

«Hva kan gåsenebbhvalen som strandet på Sotra, med magen full av plast, fortelle oss om ansvar, etikk og forholdet mellom menneske og natur i antropocen? I dette originale filosofiske arbeidet foreslår Sigurd Hverven et nytt kategorisk imperativ, filosofisk begrunnet og historisk situert, som kan gi et svar. Ville verdier utvikler en ansvarsetikk for mennesker som lever på en skadet planet, og etablerer Hverven som en vesentlig stemme i den nye naturfilosofien.»

Thomas Hylland Eriksen

«Sigurd Hvervens bok er et betydelig bidrag til natur- og miljøfilosofien i Norge. Boken er akademisk og engasjert, kompleks og tilgjengelig på en gang. Ved hjelp av slående eksempler, ofte med politisk brodd, viser den filosofiens aktualitet i møte med klima- og naturkrisen.»

Arne Johan Vetlesen

Ville verdier oppfordrer Sigurd Hverven til å anerkjenne at planter, dyr, arter og naturområder på jorda i løpet av naturhistorien har oppnådd et mylder av verdier. I senere tid har mennesker fått makten til å ødelegge mange av disse naturverdiene. Det gir oss som lever nå et nytt ansvar for naturen. I boka undersøker Hverven hvordan mennesker kan erkjenne natur, hva natur er og om naturen har verdi i seg selv. Tankegangen munner ut i et historisk forankret imperativ: Tenkning og praksis må innrettes slik at jordas verdifulle evne til å frembringe og opprettholde mangfold ikke skades ytterligere.

«Sigurd Hverven leverer grundige og gjennomtenkte argumenter for at naturen har egenverdi. […] Fordi spørsmålet om hvorfor og hvordan vi skal ta vare på naturen er så vanskelig – og samtidig så viktig – er jeg utrolig glad for filosof Sigurd Hvervens bok ‘Ville verdier. Naturfilosofi i menneskets tidsalder’. I en tid hvor verdenssamfunnet forholder seg til natur på en måte som ser ut til å fungere ganske dårlig, prøver denne boken seg på nye, gjennomtenkte og gode svar på disse spørsmålene. […] Er man interessert i natur og verdi fra en filosofisk vinkling er ‘Ville verdier’ først og fremst en veldig god og grundig bok. Hverven presenterer en tilnærming til verdi i naturen som er et viktig tillegg til det menneskesentrerte verdisynet som kommer til uttrykk i dagens miljøpolitiske språkbruk.»

Marit Ruge Bjærke, KLASSEKAMPEN

«En stringent begrunnelse for en ny orientering overfor naturen i menneskehetens egen tidsalder. Denne boken er basert på Sigurd Hvervens doktorgradsavhandling som stipendiat i filosofi ved NTNU, og gjennom den demonstrerer han effektivt kraften som ligger i humanioras særegne kvaliteter: muligheten for sakte, møysommelig tenkning om et filosofisk tema som tenkeren selv både definerer og redegjør for, fra grunnen og opp.»

Kjetil Vikene, FORSKERFORUM

«Hvervens evne til formidling gjør selv de mest tekniske delene av boka tilgjengelig for en dugelig interessert leser. Skulle en falle av på veien, så gjør han en stort sett vellykket innsats i å trekke selv de mest abstrakte ideene ned på bakken, hvor vi får møter med konkrete arter, steder og organismer.»

Maia Vige Helle, NORSK FILOSOFISK TIDSSKRIFT

Forfatter(e)