Tone ved Tidemands bro tif
Status:

Furnes, Tone Klev

Tone Klev Furnes (1964) fra Mandal er cand. philol. med kunsthistorie hovedfag. Hennes hovedfagsoppgave fra Universitetet i Oslo om Amaldus Nielsen og hans plass i norsk kunsthistorie ligger til grunn for boken om ham, som første gang ble gitt ut i 2000. Hun har mottatt forskningsmidler og flere stipender for sitt kunstfaglige forfatterskap som omhandler både bøker, film og artikler. Tone Klev Furnes arbeider som seniorrådgiver for kultur i Agder og Telemark bispedømme.

Foto: Peder Austrud. Tone Klev Furnes ved Adolph Tidemand bro i Mandal.

Tips en venn Skriv ut