Tesaker300
Status:

Tesaker, Eivind

Eivind Tesaker er født i 1964, og utdannet jurist. Han har arbeidet i Samferdselsdepartementet, som politiinspektør i Lofoten og Vesterålen og i Justisdepartementet. Fra 2001 har han arbeidet i Kulturdepartementet som avdelingsdirektør, med ansvar for etatsstyring, styring av statlige selskap og lov- og regelverksarbeid på ulike fagområder. Han har som avdelingsdirektør også hatt fagansvar for en rekke rettslige prosesser i domstolssystemet, både nasjonalt og etter EØS-avtalen.