Geir-Uthaug4
Status:

Uthaug, Geir

Geir Uthaug har siden han debuterte med Drømmesyn i 1978 gjort arbeidet med romantikken til sitt hovedfelt. Han har utgitt flere antologier og gjendiktet en rekke av romantikkens klassikere, som Byrons Childe Harolds pilgrimsferd og Don Juan, Keats Endymion og Blakes Milton. Uthaugs bok om William Blake, Den kosmiske smie, kom i 2000, og høstet anerkjennelse også utenfor landets grenser. Boken om Wergeland, Et verdensdyp av frihet (2008) ble likeledes mottatt med begeistring. Uthaug ble statsstipendiat i 2015.

Foto: Marianne Uthaug